Agenda


Maandag, woensdag en vrijdag 
Rozenkransgebed – 8.30 uur
Heilige Mis – 9.00 uur

Aanbidding van het heilig Sacrament
Woensdag: na de heilige Mis tot 14.00 uur
Vrijdag: na de heilige Mis tot 10.00 uur

Zaterdag 
Rozenkransgebed – 18.30 uur
Heilige Mis – 19.00 uur


Zondag
Rozenkransgebed – 9.30 uur
Hoogmis – 10.00 uur

Caeciliakoor
Verzorgt de zang op de eerste, derde, vierde
en laatste zondag van de maand

Familiekoor
Verzorgt de zang op de tweede zondag van de maand


Biechten
Maandag t/m zaterdag (na de H. Mis)
Zondag (vóór of na de Hoogmis)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(HOOG)FEESTEN
JUNI – JULI – AUGUSTUS 2022

Zondag 5 juni
Pinksteren (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Donderdag 9 juni
Onze Heer Jezus Christus,
eeuwige Hogepriester (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Zondag 12 juni
Heilige Drieëenheid (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Dinsdag 14 juni
Heilige Lidwiena, maagd (feest)

Zondag 19 juni
Sacramentsdag (hoogfeest)
Heilige Mis in de Sint Petrus Banden
(Sint Urbanuskerk gesloten)

Donderdag 23 juni
Geboorte van de Heilige
Johannes de Doper (hoogfeest)

Vrijdag 24 juni
Heilig Hart van Jezus (hoogfeest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Woensdag 29 juni
Heilige Petrus en Paulus,
apostelen (hoogfeest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Zaterdag 9 juli
Heilige Martelaren van Gorcum
(feest)

Maandag 11 juli
Heilige Benedictus, abt (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Vrijdag 22 juli
Heilige Maria Magdalena (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Zaterdag 23 juli
Heilige Birgitta, kloosterlinge,
patrones van het continent (feest)

Zaterdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
(feest)

Dinsdag 9 augustus
Heilige Teresia Benedicta van het Kruis,
maagd en martelares,
patrones van Europa (feest)

Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Woensdag 24 augustus
Heilige Bartolomeüs, apostel (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur