Agenda

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(HOOG)FEESTEN
NOVEMBER 2022

Dinsdag 1 november
Allerheiligen (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Woensdag 2 november
Allerzielen
Heilige Mis – 19.00 uur

Maandag 7 november
Heilige Willibrord (hoogfeest),
verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse
kerkprovincie
Heilige Mis – 09.00 uur

Woensdag 9 november
Kerkwijding van de basiliek
van Sint Jan van Lateranen (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Vrijdag 11 november
Heilige Martinus van Tours,
bisschop (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Zondag 20 november
Christus, Koning van het heelal,
(hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Woensdag 30 november
Heilige Andreas, apostel (hoogfeest)
Heilige Mis – 09.00 uur