Agenda

Zaterdag 
Rozenkransgebed, 18.30 uur
Heilige Mis, 19.00 uur

Zondag
Rozenkransgebed, 9.30 uur
Hoogmis met kinderwoorddienst, 10.00 uur

Caeciliakoor
4, 18 en 25 jun
2, 16, 23 en 30 jul
6, 20 en 27 aug

Familiekoor
11 jun
9 jul
13 aug

Biechten
Woensdag t/m zaterdag: na de H. Mis
Zondag: vóór of na de Hoogmis

HOOGFEESTEN – JUN/JUL/AUG 2023

Zondag 4 juni
Heilige Drieëenheid
(hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Zondag 11 juni
Sacramentsdag
(hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Woensdag 14 juni
Heilige Lidwina,
maagd (feest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Vrijdag 16 juni
Heilig Hart van Jezus,
(hoogfeest)
Heilige Mis – 09.00 uur

Zaterdag 24 juni
Geboorte v.d. h. Johannes
de Doper (hoogfeest)

Donderdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus,
apostelen (hoogfeest)

Zondag 9 april
Verrijzenis van de Heer
(hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Dinsdag 11 juli
Heilige Benedictus, abt,
patroon van Europa
(feest)

Zaterdag 22 juli
Heilige Maria Magdalena
(feest)

Dinsdag 25 juli
Heilige Jakobus, apostel
(feest)

Woensdag 9 augustus
Heilige Teresia Benedicta
van het Kruis, (Edith Stein)
maagd en martelares,
patrones van Europa (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

Donderdag 10 augustus
Heilige Laurentius, diaken
en martelaar (feest)

Dinsdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
(hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Donderdag 24 augustus
Heilige Bartolomeüs (feest)