De kerk

Kinderwoorddienst
Tijdens de Hoogmis op zondag is er voor de kinderen een eigen woorddienst. Zij luisteren naar het Evangelie en praten daar samen over. Daarna wordt een kleurplaat, knutselwerkje en/of woordzoeker gemaakt, die betrekking hebben op het Evangelie van de zondag.

Wijwater
In de Mariakapel, achter in de kerk, staat een wijwatervat waaruit u een eigen flesje met wijwater kunt vullen voor gebruik thuis (alhoewel gratis wordt een kleine bijdrage altijd op prijs gesteld).

Heilig Doopsel
Het Heilig Doopsel is een overgang naar nieuw leven met Jezus als voorbeeld. Water reinigt onze binnenkant en is een teken van leven vanuit en met de liefde van God. Bij de voorbereiding van een kind op de doop heeft vooraf altijd een doopgesprek plaats met de ouders. Bij het dopen van een volwassene duurt de voorbereidingstijd langer.

Eerste Heilige Communie
In de maand mei kunnen de kinderen, vanaf groep 4 van de basisschool, hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Zij ontvangen op die dag voor het eerst het Lichaam van Christus. De voorbereiding is op zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Heilig Vormsel
In de maand juni kunnen de jongeren, vanaf middelbare schoolleeftijd, het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Bij het Heilig Vormsel ontvangen zij de gaven van de Heilige Geest. Dit sacrament wordt toegediend door de (hulp)bisschop of een aangewezen plaatsvervanger. De voorbereiding is op vrijdagavond en de vormelingen komen uit de twee parochies van de Sint Urbanus en de Graankorrel (Amsterdam Zuidoost).

Huwelijk
In het huwelijk beloven man en vrouw elkaar trouw voor het leven. De basis is de liefde; liefde voor elkaar, liefde voor Christus. Het gezin is de plaats waarin kinderen (zo mogelijk) veilig kunnen opgroeien.

Ziekenzalving
In dit sacrament worden ernstig zieken en ouderen gesterkt in hun levensfase en vragen God zo mogelijk om gezondheid en om kracht. God heeft zorg voor de mens en staat hem/haar bij.

Biecht
(Sacrament van boete en verzoening)
In het leven van alledag voelt de mens dat de relatie met God en de medemens verbroken is. In de Biecht nodigt God ons uit de relatie met Hem en de mens te herstellen (= boeten). God vergeeft ons. Hij wil zich met ons verzoenen. Biechtgelegenheid dagelijks na de Heilige Mis en op zondag vóór of na de Hoogmis.