Parochie info

Parochie informatie
Sacrament Ziekenzalving / uitvaart:
06-48954567

Caeciliakoor

Familiekoor / J. Mentink:
(020) 6007762

Kindercatechese / P. Hinfelaar:
(020) 4611560

Ledenadministratie
Als u in de parochie bent komen wonen of een wijziging in uw woon- of gezinssituatie heeft, vragen wij u een ‘Registratieformulier ledenadministratie’ in te vullen (deze ligt achter in de kerk) en het ingevulde formulier in de brievenbus van de pastorie te deponeren

Kerkbijdrage
Rabobankrekening
NL 39 RABO 035 180 1863 t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus-Duivendrecht

ANBI
Giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN nummer is 824111655. Wij voldoen aan voorschriften voor de ANBI publicatieplicht.
De betreffende gegevens treft u hier aan: “ANBI gegevens Parochie St. Urbanus”
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA580)

Misintentie
U doet € 10,00 in een envelop, schrijft daarop de misintentie met de beoogde datum en deponeert de envelop in de mand op de communiebank

Pastoraal gesprek
Maandag, 10.00 – 12.00 uur
in de pastorie

Biechtgelegenheid
Doordeweeks en zaterdag: na de H. Mis
Zondag: vóór of na de Hoogmis

Verkoop kaarsen en devotionalia
Noveenkaarsen, rozenkransen en medailles zijn verkrijgbaar in de kaarsenkast tegenover het Maria-altaar

Kopij voor het parochieblad Saamhorig
De uiterste inleverdatum vindt u in de colofon van Saamhorig op pagina 2