Familiekoor

Het repertoire bestaat vooral uit
liederen van de gemeenschap Emanuël.
Dirigente Joke Mentink woont in Duivendrecht.

(020) 6007762